Cách tính đề 3 càng dựa vào giải đặc biệt và giải 7 khá đơn giản

Thống kê giải đặc biệt miền bắc

Thống Kê 2 Số Cuối ĐB Miền Bắc – TK 2 Số Cuối Đặc Biệt