kien-thuc-ve-bang-thoi-than-2

Bảng thôi thân miền Nam và hồi số